Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

W zależności od oferowanego stanowiska pracy proces rekrutacji może przebiegać nieco inaczej, natomiast z reguły wygląda następująco:

Odpowiedź na ogłoszenie

Kandydat  aplikuje drogą e-mailową (adres email: rekrutacja@hammer-poznan.pl) bądź dostarcza aplikacje do siedziby firmy w formie papierowej na pożądane stanowisko pracy.

Po wysłaniu dokumentów drogą emaliową kandydat otrzyma potwierdzenie ich dostarczenia.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację w firmie Hammer zapoznają się z aplikacją kandydata pod kątem zgodności nadesłanej oferty pracy z wymogami stanowiskowymi.

 

Rozmowa telefoniczna

W terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia spływu aplikacji rekruter kontaktuje się telefonicznie z wybranymi kandydatami , których dokumenty aplikacyjne zostały ocenione pozytywnie. Podczas rozmowy telefonicznej z kandydatem padają pytania dotyczące systematyzacji danych z CV, motywacji pracownika do zmiany pracy, oczekiwań finansowych kandydata.

Rekruter konsultuje z kierownikiem liniowym zebrane podczas rozmowy telefonicznej informacje o kandydacie, następnie kierownik liniowy podejmuje decyzje o zaproszeniu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną bądź nieuwzględnieniu aplikacji w kolejnym etapie.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

W rozmowie kwalifikacyjnej poza kandydatem biorą udział kierownik liniowy wraz z rekruterem. Podczas rozmowy padają naprzemiennie pytania dotyczące doświadczenia zawodowego kandydata, wiedzy merytorycznej,  pytania /zadania mające na celu weryfikację kompetencji pracownika oraz pytania dotyczące dopasowania kandydata do kultury organizacyjnej firmy Hammer. Jeżeli stanowisko pracy tego wymaga, część rozmowy prowadzona jest w języku angielskim lub niemieckim. W trakcie rozmowy jako kandydat dowiesz się bliższych szczegółów co do oferowanego stanowiska pracy, będziesz miał również okazję, by zadać nurtujące Ciebie pytania osobom prowadzącym rozmowę kwalifikacyjną.

 

Oferta pracy

Wybranemu kandydatowi zostanie złożona oferta pracy, wspólnie z kandydatem ustalona zostanie data rozpoczęcia zatrudnienia jak i wszystkie inne niezbędne szczegóły.