Praktyki, młodociani

Praktyki, młodociani

Hammer wraz z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu  prowadzi projekt autorski o nazwie „Kółko Młodego Poligrafa”. Uczniowie klas o specjalizacji mechatronik zdobywają w ramach projektu dodatkową specjalizację w zawodzie operatora maszyn poligraficznych. Okres praktyk trwa dwa lata. Firma deklaruje gotowość zatrudnienia absolwentów szkoły po ukończeniu praktyki z wynikiem pozytywnym.

O szczegółach inicjatywy możesz przeczytać poniżej:

Wspólna inicjatywa

Dodatkowo zachodzi możliwość odbycia tzw. przyuczenia do wykonywania zawodu przez młodocianego. W celu zdobycia szczegółów prosimy o kontakt pod nr. tel.  618169574.