Jakość

Zadowolenie Klientów jest naszym nadrzędnym celem. Celem, któremu podporządkowujemy proces rozwoju i sposoby zarządzania.

Obecnie w naszej firmie funkcjonują cztery certyfikowane systemy zarządzania:  PN-EN ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością, BS EN ISO 15593:2008 System Zarządzania Higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych oraz dwa Systemy Kontroli Pochodzenia Produktu.

Wdrożenie tych systemów zostało potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą przyznaniem certyfikatów.

System Zarządzania Jakością funkcjonuje w firmie od roku 1999, pierwsze certyfikaty przyznawane były przez firmę audytorską DGS. We wrześniu 2010 roku firma uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Higieną. System  ma na celu zapewnienie, że wszystkie istotne zagrożenia związane z higieną opakowań są identyfikowane i odpowiednio nadzorowane. Kontrola zagrożeń wymagających monitorowania jest możliwa poprzez łączenie Programów Warunków Wstępnych (PRP) oraz Planu HACCP. Ograniczając ryzyko w produkcji opakowań dla branży spożywczej w produkcji opakowań używane są tylko i wylącznie farby są niskomigracyjne, których skład ustalono w taki sposób, by zredukować do minimum potencjalne wchłanianie farby w materiał zadrukowywany.

Nasze opakowania produkujemy przy użyciu nowoczesnych technologii oraz wyłącznie ze sprawdzonych surowców zakupionych u regularnie weryfikowanych dostawców. Stosowane przez nas surowce posiadają niezbędne certyfikaty systemu kontroli pochodzenia produktu i spełniają obowiązujące wymagania prawne. Stosowane certyfikaty pochodzenia produktu dają gwarancję naszym Klientom, że surowce do produkcji opakowania pochodzą z odpowiedzialnej gospodarki leśnej i produkowane są z zachowaniem standardów ekologicznych oraz społecznych.

Na bieżąco nadzorujemy zarówno proces produkcji jak i warunki magazynowania oraz transportu.

Klientom gwarantujemy wysoką i stabilną jakość  oraz bezpieczeństwo naszych produktów.