News

kwi 9, 2010

Wdrożenie innowacyjnej technologii druku

maszynuW przedsiębiorstwie zrealizowano projekt inwestycyjny pt: Wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego przez Hammer Sp. z o.o. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

W przedsiębiorstwie zrealizowano projekt inwestycyjny pt: Wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego przez Hammer Sp. z o.o. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Głównym celem projektu było wdrożenie nowoczesnej technologii poprzez zakup maszyny drukującej marki Man Roland typ 706 3B PLV 1/5 HiPrint.

Inwestycja została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu pozwoliła na uruchomienie nowoczesnej usługi. Ponadto projekt wywarł duży wpływ na inne aspekty działalności. Można tutaj wymienić:

  • skrócenie czasu realizacji zleceń,
  • wzrost wydajności produkcji oraz efektywności pracy,
  • poprawa jakości oferowanych wyrobów,
  • poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Przedsiębiorstwie,
  • wzrost zadowolenia klientów Przedsiębiorstwa,
  • zmniejszenie zagrożenia dla środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu zużycia farby,alkoholu, zmywaczy do mycia lakierów oraz chemikaliów,
  • umocnienie pozycji Przedsiębiorstwa jako jednego z ważniejszych producentów opakowań w Polsce